ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Αταλάντη,Μαλεσίνα,Μαρτίνο,Λιβανάτες,(Αρκιτσα, Έξαρχος,Καλαποδι,Κυρτωνη,Τραγάνα,κλπ)

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ στο blog των πολιτων του δημου ΛΟΚΡΩΝ , αφηστε την γνωμη σας το σχολιο σας, το άρθρο σας ελευθερα... αρκει μην υπαρχουν προσωπικες υβρεις, εξαλλου ο καθενας που γραφει ειναι και υπευθυνος για αυτα που γραφει...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τα ΝΕΑ του δήμου ΛΟΚΡΩΝ , e-mail : alexiouargyris@hotmail.com , alexiou.argyris@gmail.com και ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ : 2233022231,ΦΑΞ 2233022606 και τηλ. Δημάρχου :2233081015

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Αταλάντη,Μαλεσίνα,Μαρτίνο,Λιβανάτες και οι κοινοτητες: Αρκιτσα,Τραγάνα,Έξαρχος,Καλαποδι,Λαρυμνα, Κυρτωνη,Θεολογος,Κυπαρισσι,Προσκυνας,Μεγαπλατανος,Γολεμι, Μαζι.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔHMOY ΛΟΚΡΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔHMOY ΛΟΚΡΩΝ
Δημαρχείο 22330- 22231 / 22374 Δήμαρχος 22330-81015 Δασαρχείο 22330-22171 Αγροτική Τράπεζα 22330-22427 Αστυνομία 22330-81000 Αρχαιλογικό Μουσείο 22330-89210 Αγρονομίο 22330-22436 Πυροσβεστική 22330-80844 Δημοτική Βιβλιοθήκη 22330-80016 Δημοτικό Στάδιο 22330-23677 ΔΕΗ 22330-81012 και βλάβες 22330-81013 Ειρηνοδικείο 22330-22311 ΕΛΤΑ 22330-22258 Γραφείο Συγκοινωνιών ΚΤΕΛ 22330-80214 Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 22330- 24451 Πολεοδομία 22333-51300 Εφορία 22330-22122 Ενωση Γεωργικών συναιτερισμών 22330-22636 ΙΚΑ 22330-89062 Κτηματολόγιο 222330-22278 Κέντρο Υγείας 22333-50011 ΚΑΠΗ 22330-22766 ΚΕΠ 22330-23900 ΚΤΕΛ 22330-22236 Αγροτικό Κτηνιατρείο 22330-22351 Λημεναρχείο Σκάλας 22330-31108 Στρατιωτική Βάση ΝΑΤΟ 2230-22425 ΟΤΕ 22330-22499 Εθνική Τράπεζα 22330-22226 Τμήμα Επιθεώρησης 22330-22890 Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών 22330-23000

Υπηρεσίες Δήμου:
- Υπηρεσία Δημοτολογίων (τηλέφωνο: 2233022374) - Υπηρεσία Ύδρευσης (τηλέφωνο: 2233022374) - Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής -Γραφείο Προμηθειών (τηλέφωνο: 2233022374) - Οικονομική Υπηρεσία (τηλ. 2233022495) - Ταμειακή Υπηρεσία (τηλ. 2233022495) - Τεχνική Υπηρεσία (τηλ. 2233081003) - Γραφείο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού ΕΛΓΑ (τηλ. 2233081003) - Πρόνοια (τηλ 2233081052)

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Χορήγηση ΑΔΕΙΩΝ για ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ Δικαιώματα Χρήσης Νερού . (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ,Πηγάδια, κλπ.)


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ,ΠΗΓΑΔΙΑ,κλπ.) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ μεχρι 16/6/2012 για αρδρευση.

Ενημερώνουμε φορείς και πολίτες ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αρ. οικ. 150559/16-6-2011 (Φ.Ε.Κ. 1440/Β΄/16-06-2011), όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, οι οποίες προϋφίστανται της 20-12-2005 και δεν έχουν :
- είτε άδεια εν γένει
- είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει
- είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της,
οφείλουν να εφοδιαστούν με άδεια χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.
Επισημαίνουμε ότι:
1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ανωτέρω ΚΥΑ, εντός δώδεκα μηνών (δηλαδή έως 16-06-2012), και ειδικά για τις αρδευτικές γεωτρήσεις εντός έξι μηνών (δηλαδή έως 16-12-2011).
2. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, αλλά υποβληθεί εντός δύο ετών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, η άδεια μπορεί να εκδοθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1000 ευρώ.3. Σε περίπτωση που οι παραπάνω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, χωρίς την υποβολή αιτήσεων, τότε η υδροληψία θεωρείται παράνομη με κυρώσεις όπως τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και την παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας, σε περίπτωση δε γεώτρησης στη σφράγιση και καταστροφή αυτής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού είναι:
▪ Συμπληρωμένη αίτηση-δήλωση που οι υπόχρεοι μπορούν να βρουν στο Παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α. 150559/16-6-2011, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 αυτής. Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της Κ.Υ.Α. για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού δίνονται στην εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. οικ. 150895/13-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α8Ω0-ΝΗΟ), και θα τις βρουν στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου και Ιονίου και συγκεκριμένα: http://www.apd-depin.gov.gr/, επιλογή Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας.
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται, ανάλογα με τη θέση χρήσης του νερού, υποβάλλονται στα κατά τόπους Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Β. Στην περίπτωση των ήδη εκτελεσμένων έργων, χορηγείται μόνο άδεια χρήσης νερού.
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα παρακάτω δικαιολογητικά συντάσσονται και υπογράφονται από μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα και συνοδεύουν το έντυπο της αίτησης ( σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/ 2005 ΦΕΚ 1784/20-12-05)

1. Τοπογραφικό διάγραμμα ( κλίμακα κατά περίπτωση 1:500 , 1:1000 , 1: 5000 , 1: 20000 κλπ. ) που θα παρουσιάζει :
α) τους χώρους χρήσης του νερού
β) τα περιγράμματα των κτιριακών εγκαταστάσεων
γ) τις συντεταγμένες των πλησιέστερων υφιστάμενων υδροληψιών για κάθε χρήση σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 και τις γενικευμένες χρήσεις γης σε ακτίνα 500 μέτρων από την υδροληψία.
δ) τις συντεταγμένες χ, ψ του έργου σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.

2. Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του νερού δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως :
* συμβολαιογραφικό έγγραφο
* συμφωνητικό μίσθωσης
* απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση
* απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παραχώρησης της έκτασης , αν πρόκειται για δημόσια έκταση .

3.Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου.

4.Επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης σύστασης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.

5.Γεωλογική έκθεση που θα περιλαμβάνει τις υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής ανάλογα με την χρήση.

6.Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του για την συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται στην αίτηση ( πχ χημική και μικροβιολογική ανάλυση νερού με το πόρισμα των αποτελεσμάτων από πιστοποιημένο εργαστήριο ).

7.Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για την συγκεκριμένη χρήση.

8.Βεβαίωση αδυναμίας κάλυψης των αναγκών νερού, για την συγκεκριμένη χρήση από Ο.Τ.Α ή άλλο φορέα συλλογικού δικτύου της περιοχής.

9.Δικαιολογητικά που απαιτούνται, βάσει των περιορισμών της χρήσης νερού που ισχύουν κατά Νομό ή κρίνεται από την Υπηρεσία απαραίτητα.

Σημείωση: Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή στην Περιβαλλοντική Έκθεση δεν υποβάλλονται εκ νέου με την αίτηση .

Ειδικά Δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση αδυναμίας υδροδότησης από Ο.Τ.Α ή φορέα συλλογικού δικτύου στην περιοχή, σε περίπτωση έργου ύδρευσης.

2. Τα στοιχεία της ρυθμιζόμενης περιοχής, οι ποσότητες νερού που θα αποθηκευτούν ή το μέγεθος του προβλεπόμενου τεχνητού εμπλουτισμού, ανάλογα με το είδος του έργου και τα συγκεκριμένα οικονομικά ή άλλα οφέλη (άμεσα ή έμμεσα) που θα προκύψουν από τη λειτουργία του. Απαιτείται σε περίπτωση έργου ρύθμισης – αποθήκευσης νερού.

3. Γενική περιγραφή της περιοχής του έργου, συγκεκριμένα οικονομικά ή άλλα οφέλη (άμεσα ή έμμεσα) που θα προκύψουν από την εκτέλεσή του. Απαιτείται σε περίπτωση έργου αντιπλημμυρικού και ορεινής υδρονομίας.

4. Γενική περιγραφή του οικοσυστήματος και του τρόπου προστασίας του, με ιδιαίτερη αναφορά σε προστατευόμενες περιοχές, περιοχές του εθνικού δικτύου Natura 2000 ή τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Ν. 1650/86, ΚΥΑ 33318/3028/98, Ν.2742/99, Ν. 3044/02 και απορρέοντα νομοθετήματα). Απαιτείται σε περίπτωση έργου προστασίας οικοσυστημάτων.
Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α.ΑΛΕΞΙΟΥ ,αναλαμβανει να ετοιμασει τα δικαιολογητικά που χρειάζονται ,Τοπογραφικο, σκαριφημα περιοχής, αίτηση, κλπ προκειμένου να ανανεωθούν οι υπάρχουσες Αγροτικές ή αλλου είδους ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ,ΠΗΓΑΔΙΑ,κλπ. ΈΝΑΝΤΙ ΧΑΜΗΛΟΎ ΚΌΣΤΟΥΣ(απο 150 ευρω εως 250 ευρώ) , 22330 80655 ΑΤΑΛΑΝΤΗ , 6936950699.
Δημοσίευση σχολίου